หลวงปู่สรวง 92 | เด็กมีเซ้นส์ ฉายา “หลวงปู่น้อย “เเตก” 1/2/65

หลวงปู่สรวง 92 | เด็กมีเซ้นส์ ฉายา “หลวงปู่น้อย “เเตก” 1/2/65

หลวงปู่สรวง 92 | เด็กมีเซ้นส์ ฉายา “หลวงปู่น้อย “เเตก” 1/2/65
VDO หลวงปู่สรวง 92 | เด็กมีเซ้นส์ ฉายา “หลวงปู่น้อย “เเตก” 1/2/65