ล่างเน้น​ๆเม็ด​เดียว​@ฟ้าใหม่/@ชาย​กูร​/แพน​แพน​พา​รวย​/เจ้​ฟอง​เบียร์​พา​รวย​/หวย​เณร​น้อย​/@puy

ล่างเน้น​ๆเม็ด​เดียว​@ฟ้าใหม่/@ชาย​กูร​/แพน​แพน​พา​รวย​/เจ้​ฟอง​เบียร์​พา​รวย​/หวย​เณร​น้อย​/@puy

ล่างเน้น​ๆเม็ด​เดียว​@ฟ้าใหม่/@ชาย​กูร​/แพน​แพน​พา​รวย​/เจ้​ฟอง​เบียร์​พา​รวย​/หวย​เณร​น้อย​/@puy