597,ตรงๆพระธาตูุพนม 1/3/65

~

597,ตรงๆพระธาตูุพนม 1/3/65

~

~

~

~

~

~

VDO 597,ตรงๆพระธาตูุพนม 1/3/65

~

~

~