ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ចេញវីដេអូសុំទោសភ្លាម! ក្រោយរងការរិះគន់រឿងរាំញញ៉ាក់ញញូរ ជាមួយចម្រៀង អ សុ រោះ (មានវីដេអូ)

86

កាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ មានយុវជនមួយក្រុមបានបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្តាញសង្គម TikTok ដោយបង្ហាញក្បាច់រាំញញ៉ាក់ញញូរជាមួយ ចម្រៀងអសុរោះ គ្មា ន សី ល ធ ម៌ ជេរ ប្រ មា ថមើល ងា យលើ ស្ត្រីភេ ទជាខ្លាំង ជាមួយនឹងក្បាច់រាំរបស់ពួកគេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបង្ហោះ បានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះប្រ តិ ក ម្ម ជា ខ្លាំ ង លើកក្រុមយុវជនទាំងនោះ ព្រោះវាបង្ហាញពីការធ្លា ក់ចុះនៃសីលធម៌ ជាគំរូអាក្រក់ដល់កូនខ្មែរ ប្រ មា ថមើល ងា យដល់ស្ត្រីខ្មែរយ៉ា ងធ្ង ន់ ធ្ង រ និងបំ ផ្លា ញវ ប្បធ ម៌ខ្មែរ ដ៏ថ្លៃថ្នូរល្អផូរផង់តាំងពីដូនតាមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយផ្ទុះប្រ តិ ក ម្មពីមហាជន យុវជនទាំងនោះ បានចេញវីដេអូសុំទោ សដល់មហាជនថា «សួស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះមកសុំទោ សជាសាធារណៈ ដោយសារតែវីដេអូ បានផុសពីយប់មិញ ដោយសារវីដេអូនោះ មានពាក្យអ សុ រោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែពេលនោះពួកខ្ញុំគិតថា គឺរាំលេងសប្បាយៗតែគ្នាខ្ញុំទេ ហើយក៏បានទៅប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ ហើយក៏មិនបានទៅ ប រិ ហា កេរ្តិ៍ ហើយក៏អត់បានជេរប្រទេចបណ្តាសាអ្នកណាដែរ ដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅ ឃើញថា មានការរិះគន់ច្រើន ហើយពួកគេ បានលុបវីដេអូនោះហើយ គឺនៅតែមានផេកមួយចំនួនដែលយកទៅបង្ហោះបន្ត…ពួកគេអត់មានអ្វីច្រើនទេ គឺមានតែសុំទោសជាសាធារណៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!