ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

គួរអោយគោរពណាស់! ឃេីញ​បុរសជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់​ដេីររេីសអេតចាយ​ ស្រាប់​តែ​នារី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ម្នាក់​បាន

79

កាលពីរសៀលម្សិលមិញនេះ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុកមួយ ដែលមានឈ្មោះ Kashino Nita បានសរសេរចែករំែលក នូវរឿងរ៉ាវមួយ ទាក់ទងទៅនឹងបុរសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ ហាក់ដូចជួបបញ្ហាមួយចំនួន រហូតដល់ថ្នាក់មិនមានថវិកា ទិញសំបុត្រយន្ដហោះ ត្រលប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ ដូច្នេះហើយ ដោយសារតែគ្មានជម្រើស គាត់ក៏សម្រេចចិត្ត ដើររើសអេតចាយ ដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃបន្ដិចបន្ដួចចិញ្ចឹមជីវិតតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់គណនីរូបនេះ បានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“បាន​ជួប​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ដែល​ធ្លា ក់​ខ្លួន​រេីស​អេតចាយ​ហើយ​ បេី​តាម​ការ​សួរ​នាំ​ពី​គាត់​ គឺ​ថា​គាត់​មិនមាន​សាច់​ញាតិ​អី​ច្រើន​ទេ​នៅ​ជប៉ុន​ គឺ​មាន​តែ​ប្អូន​ប្រុស​ម្នាក់​តែប្អូន​ប្រុស​គាត់​គឺ​ជា​កម្មករ​ចឹងប្អូន​គាត់​គ្មា ន​លុយ​ទិញ​សំបុត្រ​យន្តហោះ​អោយ​គាត់​ទេ​ ហេីយ​ខាង​ទូតជប៉ុន ​ជប៉ុន​ក៏​មិនបាន​ចេញ​ថ្លៃ​សំបុត្រ​យន្ត​ហោះ​អោយ​គាត់​ដែរ ​ចឹង​ហើយ​គាត់​មាន​តែ​រេីស​អេតចាយ​បាន​មួយ​ថ្ងៃ​2$ទុក​ទិញ​បាយ​ហូប​ទេ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំ​បាន​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​អោយ​គាត់​មួយ​គ្រឿង​ ដេីម្បី​អោយ​គាត់​អាច​មាន​លេខ​ទំនាក់ទំនង​និង​អោយ​លុយ​គាត់​ខ្លះ​ដេីម្បី​ទុក​ទិញ​ចំណី​អាហារ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូម​បងៗ​អូន​ៗ​ជួយ​ស៊ែរ​ផុស​នេះ​ផង​ ដេីម្បី​អោយ​អ្នក​ដែល​ចង់​ជួយ​គាត់​អាច​ជួយ​សម្រាល​ជីវភាព​គាត់​ខ្លះ​ ហេីយ​ពួក​យើង​ក៏​អាច​ជួយ​គ្នា​ចូល​លុយ​ ដេីម្បី​អោយ​គាត់​អាច​ទិញ​សំបុត្រ​យន្តហោះ​បាន​ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ​ អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​អាច​ជួប​គាត់​ផ្ទាល់​ គាត់​នៅ​មុខ​វត្ត​បុទុម​នៅ​ម្តុំ​បន្ទប់​ទឹក​ គាត់​គេង​លេី​បង់​ជិត​បន្ទប់​ទឹក​ហ្នឹង​ឯង​“៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!