ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ស្ទើទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់! ម្ដាយបង្កើត លា ចា ក លោ កនៅព្រៃវែង ឯកូនស្រីជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក បានត្រឹមទ្រហោយំពី

54

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក របស់អភិបាលស្រុកមង្គលបូរី លោក រ័ត្ន ដាស៊ីណង់ បានឱ្យដឹងថាម្ដាយរបស់នារីម្នាក់បាន ស្លា ប់ នៅឯខេត្តព្រៃវែង ខណៈដែលរូបនាងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនៅឡើយដែលមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនោះ​ស្ថិតនៅស្រុក មង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារ និង សហគមន៍នារីរូបនេះបានត្រឹមតែទ្រហោយំពីចម្ងាយនឹងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់បញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ទើបអាចចូលរួមពិធី បុ ណ្យ ស ព របស់ម្ដាយបង្កើតខ្លួនបាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគឺជារឿងដ៏ ក្រៀ ម ក្រំ ជា អ នេ ក ដែលក្រុមការងារនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងមហាជនជាច្រើន នាំគ្នាចូលរួម សោ កស្ដា យ និងរំលែកទុក្ខដ៏ ក្រៀ ម ក្រំ ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់នារីរូបនេះផងដែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!