ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ម ន្ត្រី ន គរបាលទាំងឡាយណាដែលដុះក្បាលពោះធំៗហួសប្រមាណពេក​ ប្រ ឈ ​​​​​​​​​​​ម​នឹងការទ ម្លាក់ស័ក្ខ

60

នៅក្នុងឱ កា សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧ ប នា យ ក រដ្ឋម ន្ត្រី រ ដ្ឋ ម ន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អ ញ្ជើ ញជាអ ធិ ប តីក្នុងពិធីប្រគល់រថយន្តចំនួន៥០គ្រឿង ជូនស្នងការ ដ្ឋាន ន គ របាលខេត្តចំនួន១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថា​ នឹងរៀបចំត្រៀម ទ ម្លា ក់ស័ ក្តិ ម ន្ត្រី ន គរបាលទាំងឡាយណា ដែលដុះ ក្បា ល ពោះ ធំ ៗ ហួស ប្រមា ណពេក។

ការប្រ កាស របស់ សម្តេច ក្រឡា ហោម បានធ្វើឡើង កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ ។ ស ម្តេច ក្រឡា ហោ ម ស ខេង ប ញ្ជាក់ ថា​ ការត្រៀម ទ ម្លា ក់ស័ ក្តិ ម ន្ត្រី ន គ របា ល ដែលដុះក្បាលពោះ គឺជាកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ សម្តេចបានលើកឡើងថា ការធ្វើកំណែទម្រង់ មិនមានកា រកំណត់ទេ ពោល គឺត្រូវតែធ្វើរហូត ជា និច្ច។

ស ម្តេច ​បានលេីកយកសំណួររបស់អ្នក សារព័ត៌ ​មានដែល សួរថា​ តើកំ ណែ ទ ម្រង់ពេលណាទើបចប់? សម្តេចឆ្លើយថា ការធ្វើកំណែទម្រង់ត្រូវធ្វើរហូតហ្នឹង។ បើមន្ត្រីន គ របា លដុះ ក្បាលពោះបែបហ្នឹង ទៅចាប់ជន ល្មើ ស ឯ ណាបាន?» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាការបញ្ជាក់របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ដែលបានថ្លែងនៅចំពោះមុខ រដ្ឋលេ ខាធិការ អ គ្គនាយ ក នៃអ គ្គនាយក ដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គលេខាធិការរង អគ្គស្នងការ អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ ប្រធាននាយកដ្ឋានចំណុះអ គ្គស្ន ងការ ដ្ឋា ន ន គ របាលជាតិ ស្នងការនគរបាលខេត្ត អធិការនគរបាលស្រុក និងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាច្រើនរូបទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង បានឲ្យដឹងដែរថា មិនមែនមានតែការ ទ ម្លាក់ស័ ក្តិមន្ត្រី ន គរបាលដែលដុះក្បាលពោះនោះទេ គឺក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមានកំណែទម្រង់ជាច្រើនទៀត ហើយកំណែទម្រង់នេះទៀតសោត គឺនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើតជាច្បាប់តែម្តង។ ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចក្រឡាហោមក៏បានបង្គាប់ ឲ្យ ម ន្ត្រី ន គរ បាលជា តិ២រូបដែលមានដុះក្បាលពោះឡើងមកធ្វើកាយ វិ ការដេក ផ្កាប់ មុខ ដោយប្រើ កែងដៃទាំងពីរជាទម្រឲ្យបានរយៈពេល ២នាទីផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ក៏បានប្រកាស ធ្វើកំ ណែ ទម្រង់ លែង ឲ្យ មានម ន្ត្រីន គរបាល ដែលមិនចេះអក្សរ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបន្តទៀតហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាល ជា មួយ កង បោស សម្អាតគ្រា ប់ យុ ទ្ធ ភ ណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះក្រោ មទឹក សម្តេចក្រឡាហោម បានឲ្យដឹងថា កាលសម័យសង្គ្រាម ការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលគ្រប់ប្រភេទ ឲ្យតែកាន់កាំភ្លើងកើត ប៉ុន្តែនៅសម័យសន្តិភាពនេះ ចំពោះម ន្ត្រី ន គរបាល ដែលចូលបម្រើការងារថ្មីត្រូវចេះអក្សរ និងត្រូវធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែក ន គ របាល ទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើការងារលើវិស័យនេះ៕


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!