ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

សា ហា វ មែន !! ខឹ ង ​សុំ ស្រ លា ញ់ មិ ន ​បាន យុ វ ជន ម្នាក់ បាន វា. យ ទៅលើ យុ វ តី ២ នាក់ ប ណ្តា ល ឲ្យ រង របួ សធ្ង ន់ ….

59

យុ វ ជ ន ​ម្នា​ក់ បាន​ប្រើ​អំ ពើ​ ហិ ង្សា ​លើ ​ក្មេ ង ​ស្រី ​២ ​នាក់​ បង ប្អូ ន ​ប ង្កើត​ ប​ណ្តា​ ល ​ឲ្យ ​រ ង​ រ បួ ស ​ធ្ង ន់ បន្ទា ប់ ពី​សុំ ​ស្នេ ហា ​លើ​រូប​នាង​មិនបាន ត្រូវ​បាន​ ន គរ បា ល ​មូលដ្ឋាន​ ចា ប់​ វា យ​ ខ្នោះ​។ ការ ​ឃា ត់ ខ្លួ ន ​យុ វ ជ ន​ ខាងលើនេះ​ នៅ​វេលា​ម៉ោង​២ រំលង​អធ្រាត្រ ឈាន​ចូល​ថ្ងៃទី​១៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ ត្រង់​ចំណុច​ចម្ការ​ស្វាយចន្ទី​មួយ​កន្លែង ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ភូមិ​ធួ​យ​អំពិល ឃុំ​ចា​អ៊ុង ស្រុក​អូរ​ជុំ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោងតាម ​ន គរ បា ល ​ស្រុក​អូរ​ជុំ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ជ ន ​ស ង្ស័ យ ​ឈ្មោះ ហេវ ត្រង់​ត្រៀ​វ ភេទ ​ប្រុស អាយុ​ ២០ ​ឆ្នាំ​ ជន ជា តិ ​គ្រឹ​ង មុខរបរ​មិន​ពិតប្រាកដ រស់នៅ​ភូមិ​/​ឃុំ​កើ ត ហេ តុ ​ខា ង លើ ជ ន ​ប ង្ក​ បាន ​យ ក​ ដំ បង ​ឈើ​ ជ្រុ ង​ វា យ ​ទៅ លើ ​ជ ន រ ង គ្រោះ ប ណ្តា ល ​ឲ្យ ​រ ង​ រ បួ ស ​ធ្ង ន់ ចំ ក្បា ល ​ទាំង ​ពីរ ​នា ក់ ​បង ប្អូ ន ​ប ង្កើត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ន ​រ ង ​គ្រោះ​ ទាំង ​ពីរ ​នា ក់ ​ប ង ប្អូ ន ទី​១. ឈ្មោះ ក្លង ជូ​ច ភេទ​ស្រី អា យុ ​១៤ ​ឆ្នាំ ជ ន ជា តិ ​គ្រឹ​ង មុខរបរ ជា​សិស្ស រស់នៅ​ភូមិ​/​ឃុំ​កើត ហេ តុ ​ខា ង លើ ប.ណ្តា ល ​ឲ្យ ​រ បួ ស ធ្ង ន់ ​ចំ ក្បា ល, ទី​២. ឈ្មោះ ក្លង ដូច ភេទ​ស្រី អា យុ ​១១ ​ឆ្នាំ ជ ន ជា តិ ​គ្រឹ​ង​ មុខរបរ ​ជា​សិស្ស រ បួ ស ធ្ង ន់ ​ចំ ក្បា ល ​ដូ ចគ្នា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ផ្តើម ​មូ ល ហេ តុ ​នៃ​កា រ​ប ង្ក​ ហិ ង្សា​ នេះ កាលពី​ថ្ងៃទី​៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២១ បាន​ សុំ ​ស្រ លា ញ់ ​ជ ន រ ង គ្រោះ ប៉ុន្តែ​ ជ ន រ ង គ្រោះ​ មិ ន ​ព្រ ម ​ស្រ លា ញ់​ ធ្វើ​ ឲ្យ ​ជ ន ​ប ង្ក ​ខឹ ង ស ម្បា ​យ៉ា ង ​ខ្លាំង​ ក៏​ប្រើ​អំ ពើ​ ហិ ង្សា ​ទៅ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោ យ ពី ​ធ្វើ​ ស ក ម្ម ភាព​ រួច ក ម្លាំ ង ​ជំ នា ញ និង​ ក ម្លាំ ង ​ប៉ុស្តិ៍​ រ ដ្ឋ បា ល ​ឃុំ​ចា​អ៊ុង បានធ្វើ​ការ ចុះ ​ស្រា វ ជ្រា វ ​តាម រ ក ​ជ ន ប ង្ក ពេល​ ស្រា វ ជ្រា វ ​រ ក ឃើញ​ ក៏បា​ន ​នាំ ខ្លួ ន ​ជ ន ប ង្ក ​មក​អធិការដ្ឋាន​នគ របាល​ស្រុក​ អូរ​ជុំ ដើម្បី​រៀបចំ​ក សាង ​សំ ណុំ រឿ ង ​បញ្ជូន ​ទៅ ​តុ លា ការ ​ចា ត់ ការ ​តា ម ​នី តិ វិ ធី​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន​ ជ ន រ ង គ្រោះ​ទាំង​ ២​ នាក់ ​ប ង ប្អូ ន​ ត្រូវ​បាន​អា ណា ព្យា បា ល ​យក ​ទៅ ​ព្យា បា ល ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត​រតនគិរី​។


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!