ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ជនជាតិចិនម្នាក់ ត្រូ វ ន គ របាលខេត្តព្រះសីហនុចា ប់ ខ្លួ ន ពា ក់ព័ ន្ធ កា រកា ន់កា ប់ និងប្រើប្រា ស់ អា វុ ធ ដោ យខុ ស ច្បា ប់

81

ព្រះសីហនុ ៖ ជនជាតិចិនម្នាក់ ត្រូវបាន កម្លាំ ងនៃ ស្នង ការ ដ្ឋា នន គរបា លខេត្តព្រះសីហនុ ចា ប់ខ្លួ នពា ក់ព័ ន្ធកា រកា ន់កាប់ និងប្រើប្រាស់ អា វុ ធដោ យខុ ស ច្បាប់ ក្រោយទទួលបានសេចក្ដីរា យកា រណ៍ ពីប្រ ជាព លរដ្ឋ ថាប្រទះឃើញជនជាតិចិននេះ មានកាំ ភ្លើ ង ជា ប់ខ្លួន ហើយជិះរថយន្ដមួយគ្រឿង នៅចំណុចអូរត្រេះ២ ស្ថិតក្នុងភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្នង ការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ លោកឧ ត្តម សេ នី យ៍ទោ ជួន ណារិន្ទ បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះថា បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាម ក ម្លាំ ងជំនាញ ផែ នការងារន គរ បា ល ព្រ ហ្ម ទណ្ឌ បានចុះទៅដល់ស្រាប់តែជ ន ស ង្ស័យ បានជិះរថយន្តគេ ចខ្លួន ទៅកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែង ស្ថិតនៅអូរត្រេះ២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយម កក ម្លាំ ងជំនាញបានស្រា វជ្រា វយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ រហូតដល់វេលាថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយទទួលបានសេចក្ដីរាយកា រណ៍ប៉ុន្មានម៉ោង ទើបឃា ត់ ខ្លួ នបា នជ ន សង្ស័ យ ហើយស្រាវជ្រាវបន្ដទើបរកឃើញ អា វុ ធ ខ្លី មួ យ ដើ ម ម៉ាក RETAY X Pro ពណ៌ខ្មៅ មានលេខសម្គាល់ 180904053 និ ងគ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង ០៤គ្រាប់ ដែល ជ ន ស ង្ស័ យ យ ក ទៅ លា ក់ទុកក្នុងថូរផ្កា ក្នុងបរិវេណផ្ទះសំណាក់ រីឯប ង់ កាំ ភ្លើ ង ជ នស ង្ស័យ បា នបោះចោលក្នុងទឹកព្រែក មុនពេលស ម ត្ថ កិ ច្ចឃា ត់ខ្លួ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោ កឧ ត្តម សេ នី យ៍ ស្នង កា រ បានបញ្ជាក់ថា ជ ន ស ង្ស័ យ ដែលត្រូវបា នចា ប់ ខ្លួ ននេះឈ្មោះ XIAO DI KUN អាយុ ៣០ ឆ្នាំ មុខរបរទិញ-លក់ឥវ៉ាន់មួយទឹក លិ ខិតឆ្លងដែន (មិនយកជា ប់ ខ្លួ ន) ស្នាក់នៅភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ។ វ ត្ថុ តា ង ចា ប់យ កបាន អា វុ ធខ្លី ០១ដើម ម៉ាក RETAY X Pro ពណ៌ខ្មៅ មានលេខសម្គាល់180904053 និ ង គ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង ០៤ គ្រាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន ជ ន ស ង្ស័ យ ត្រូវបា នកម្លាំ ងជំនាញកសា ងសំ ណុំរឿ ងបញ្ជូ នទៅ កាន់សា លាដំ បូងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីផ្ដ ន្ទា ទោ សតា មផ្លូវច្បាប់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!