ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ជូ ន​ដំ ណឹ​​ ងប​​​ ន្ទាន់!! ជា ពិ សេ សអ្នក​បើកបររថយន្ត និង ម៉ូតូ ឡំប្រឺ តាកង់ បី ដែលបានដឹកភ្ញៀវ រកឃើញមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ខេត្តព្រះសីហនុ

21

ខេត្តព្រះសីហនុ នៅយប់ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានចំនួន ១១ច្បាប់ខុសៗគ្នា ជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិត ជាពិ​ សេសអ្នកបើកបររថយន្ត និងម៉ូតូឡំប្រឺតាកង់បី ដែលបានដឹកភ្ញៀវ រកឃើញមាន

(ដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង) អញ្ជើញ ទៅធ្វើតេស្តសំណាកនៅតាមទីតាំង ក្នុងរាជធានី-ខេត្ត ដែលបងប្អូនកំពុងស្នាក់នៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែកសម្រាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុ សូមបងប្អូនមកធ្វើតេស្តសំណាក នៅសាលាបឋម-អនុវិទ្យាល័យតេជោសែនកម្មករ ឱ្យបានឆាប់បំផុតចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានរោគសញ្ញា ឬប៉ះពាល់ដោយប្រយោល សូមតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួន និងត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយ:ពេល ១៤ថ្ងៃ

ជូនដំណឹងបន្ទាន់!! ជាពិសេសអ្នកបើកបររថយន្ត និងម៉ូតូឡំប្រឺតាកង់បី ដែលបានដឹកភ្ញៀវ រកឃើញមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ខេត្តព្រះសីហនុ

នៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលមានការពាក់ព័ន្ធតទៅ ដើម្បីចូលរួមការពារ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!