ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប សម្រេច ឃុំ ខ្លួ ន បុ រ ស ម្នាក់ដោយសារ គេ ច វេះ ពីការធ្វើចត្តា ឡីស័ក

217

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប បានសម្រេច ឃុំ ខ្លួន បុ រ ស ម្នាក់ ដែលរកឃើញថា បាន គេ ច វេ ស ការធ្វើចត្តា ឡីស័ក និងបាន ច ម្ល ង ទៅអ្នកដទៃ ក្នុង សហគមន៍របស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចចាត់ វិ ធា ន ការផ្លូវ ច្បា ប់ លើឈ្មោះ អ៊ឹង ថៃលី ជាអាជីវករផ្សារក្រោម ក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញថា ជនសង្ស័យរូបនេះបាន គេ ច វេះ ពីការធ្វើ ចត្តា ឡីស័ក បណ្តាលឲ្យមានការ ច ម្ល ង ជំ ងឺ កូ វី ដ ១៩ បន្តចូលក្នុងសហគមន៍ចំនួន៧នាក់ ដែលសុទ្ធសឹងជាអាជីវករនៅផ្សារក្រោម។
តាមរបាយការណ៍ដដែល បុរសខាងលើមានប្រវត្តិចេញចូលហាងកាហ្វេ លឹ ង្គ ១០០០ ដែលបាន ផ្ទុះ ជំ ងឺ កូ វី ដ ១៩ កាលពីចុងខែមីនា ហើយបុរសរូបនេះធ្លាប់ចេញចូលហាងកាហ្វេនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីមិនបានឃើញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានពីរដ្ឋបាលខេត្ត ក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានពីមិត្តភក្ដិយ៉ាងណាក្ដី ក៏ឈ្មោះ អ៉ឹង ថៃលី មិនបានទៅយក សំ ណា ក និងធ្វើចត្ដា ឡី ស័កទេ ផ្ទុយទៅវិញគេនៅបន្តលក់ដូរនៅផ្សារក្រោម និងកន្លែងផ្សេងទៀតជាធម្មតា។
រហូតដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ទើបសមត្ថ កិច្ចស្វែងរកឃើញ និងបញ្ជូនមកយក សំ ណា ក ធ្វើ តេ ស្តនិងធ្វើចត្តា ឡី ស័កនៅសាលាគរុកោសល្យ ក្រោយពេលក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញ អ្នក វិ ជ្ជ មាន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងហាងកាហ្វេលឹង្គ១០០០ចំនួន ២នាក់បន្ថែមរួមមាន ឈ្មោះ ពុធ សំអាត និងឈ្មោះ ទាវ សូវៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុ សំ ណា ក ទៅពិនិត្យទទួលបានលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនេះមាន វិ ជ្ជ មាន កូ វី ១៩។
បន្ទាប់ពី ព្យា បា ល ជា សះ ស្បើ យ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឈ្មោះ អ៉ឹង ថៃលី អាយុ ២២ឆ្នាំ ត្រូវបានក្រុមគ្រូ ពេ ទ្យ អនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះធ្វើចត្តា ឡី ស័ក បន្ត និងត្រូវមកយក សំ ណាក ធ្វើតេ ស្ត ម្តងទៀតនាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផល អ វិ ជ្ជ មាន ក៏ត្រូវបានសមត្ថ កិច្ច នាំខ្លួនមកសាកសួរនៅស្នង ការ ដ្ឋាន ន គរ បាល ខេត្តសៀមរាបតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា សមត្ថ កិច្ចបានបញ្ជូន ជ ន ស ង្ស័ យ ខាងលើ ដែលមានទីលំនៅនៅភូមិកក្រាញ់ សង្កាត់សៀមរាបក្រុង ចាត់ការបន្តតាម នី តិ វិ ធី ច្បា ប់ ក្រោយពេលដែលសមត្ថ កិច្ចរកឃើញថា ជនសង្ស័យរូបនេះបាន គេ ច វេះ ពីការធ្វើចត្តា ឡីស័ក បណ្តាលឲ្យមានការ ច ម្ល ង ជំ ងឺ កូ វី ដ ១៩ បន្តចូលក្នុងសហគមន៍ចំនួន៧នាក់។ ក្រោយការសាកសួរ ជ ន ស ង្ស័ យ ត្រូវបាន ចៅ ក្រម ស៊ើ ប សួរ នៃសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប សម្រេចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យ ឃុំ ខ្លួ ន បណ្តោះ អា ស ន្ន នៅពន្ធ នា គារ ខេត្តសៀមរាប ដោយចោទប្រកាន់ពីបទ គេ ច វេះ ពីការធ្វើចត្តា ឡីស័ក ឬ គេ ច ចេញពីទីកន្លែង ធ្វើចត្តា ឡីស័ក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​