ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

បិ ទ ផ្សារសាមគ្គី ខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី

227

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តជូនដំណឹងពីការស្រង់ស្ថិតិ និងយក សំ ណា ក អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក វិ ជ្ជ មាន ជំ ងឺ កូ វី ដ -១៩ ដែលជាអាជីវកលក់កាហ្វេ យីហោ ឧម៉ា ផ្តត់ផ្គង់សម្ភារកាហ្វេ នៅផ្សារសាមគ្គី ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមគ្រូ ពេ ទ្យ បាន រ ក ឃើ ញ អ្នក វិ ជ្ជ មាន ជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ លើឈ្មោះ ស៊ុំ សុធា ភេទស្រី អាយុ៥០ឆ្នាំ ដែលជាអាជីវករលក់កាហ្វេ យីហោ ឧម៉ា ផ្តត់ផ្គង់សម្ភារកាហ្វេ នៅផ្សារសាមគ្គី ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប។ គណៈបញ្ជា ការ ឯកភាព រដ្ឋបាលខេត្ត ក៏បានសម្រេច បិ ទ ជា ប ណ្តោះ អា ស ន្ន ផ្សារសាមគ្គី ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលជាមួយអ្នក វិជ្ជ មាន ខាងលើ ដែលជាអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារសាមគ្គី ឬអ្នកធ្លាប់បានទិញកាហ្វេនៅទីតាំងខាងលើ ឬអ្នកធ្លាប់បានចេញចូលផ្សារសាមគ្គី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឬអ្នកបានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត សូមរួសរាន់មកបង្ហាញអត្តសញ្ញាណចំពោះមុខក្រុម គ្រូ ពេ ទ្យ ក្នុងការស្រង់ស្ថិតិនៅផ្សារសាមគ្គី ចាប់ពីព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ចំពោះអ្នកមានមុខសញ្ញា ស ង្ស័ យ ឬរោគសញ្ញា ជំ ងឺ កូ វី ដ -១៩ ក្រុមគ្រូ ពេ ទ្យ នៃមន្ទីរ សុ ខា ភិ បា ល ខេត្ត នឹងចាប់ផ្តើម យកសំ ណា ក នៅពេលរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅបរិវេណ ខាងមុខផ្សារសាមគ្គី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តសូមណែនាំដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ សូមរួសរាន់ធ្វើចត្តា ឡី ស័ ក តាមផ្ទះក្នុងក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ដោយ មិ ន ត្រូវពាក់ព័ន្ធ និង ប៉ះ ពា ល់ ជាមួយអ្នកដទៃជាដាច់ខាត ក្នុង ក រ ណី មិ ន អនុវត្តកាតព្វកិច្ច ច ត្តា ឡី ស័ ក នេះ រដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់ វិ ធា ន ការ ផ្លូវ ច្បា ប់ ចំពោះ បុគ្គ​ ល ទាំងឡាយណាដែលលើ្ម ស នឹង វិ ធា ន សុខាភិបាលនេះ។ ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលសុខភាព សូមផ្តល់ព័ត៌មានមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ០១២ ៩៥៥ ៤៧៤ / ០៧៧ ៧៨៩ ០០៧ ដើម្បីក្រុមការងារចាត់ វិ ធា ន ការក្នុងការយក សំ ណា ក ធ្វើ តេ ស្ត ស្រាវជ្រាវ។
រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមអនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងមាត់ និងអនុវត្តនូវវិធានការការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការណែនាំរបស់ក្រសួង សុ ខា ភិ បាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​