ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ខេត្តសៀមរាប ក រ ណី រក ឃើញ អ្នក វិ ជ្ជ មាន ជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ ថ្មី ចំនួន២៣នាក់

160

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ការ ឆ្ល ង រា ល ដា ល ជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ នេះ រដ្ឋ បាល ខេត្ត បាន រក ឃើ ញ អ្ន ក វិ ជ្ជ មា ន ជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ ថ្មី ចំនួន២៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកទី១ ឈ្មោះ ទេព ចាន់ណា ភេទប្រុស អាយុ៥៥ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ អធិការ នៃ អ ធិ កា រ ដ្ឋា ន ន គរ បាលស្រុកសូទ្រនិគម។​ អ្នកទី២ ឈ្មោះ ដួង សុផាន់ណា ភេទប្រុស អាយុ៣៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិសំរោងជើង ឃុំសំរោង ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ អ ធិ ការរង នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋាន ន គរ បាលស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី៣ ឈ្មោះ ជា ចាន់ឌី ភេទប្រុស អាយុ៣៥ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំដំដែក ស្រុក-សូទ្រនិគម មុខរបរ អ ធិ ការ រង នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋាន ន គរ បាល ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី៤ ឈ្មោះ អ៊ូ ចាន់ធី ភេទប្រុស អាយុ៥២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិដូនហុង ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ អ ធិ កា រ រង នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋាន ន គរ បាល ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី៥ ឈ្មោះ សូត្រ សំ ភេទប្រុស អាយុ៤៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ នាយផ្នែក នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋាន ន គរ បាល ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី៦ ឈ្មោះ ចន ចៅចិត្ត ភេទប្រុស អាយុ៣២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ នាយករងផ្នែក នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋាន ន គរ បាល ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី៧ ឈ្មោះ ពៅ ពន ភេទប្រុស អាយុ៣២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិបែកសំភ្លើង ឃុំចាន់ស ស្រុក-សូទ្រនិគ មុខរបរ នាយករងផ្នែក នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋា ន ន គរ បាល ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី៨ ឈ្មោះ អ៊ីវ ង៉ា ភេទប្រុស អាយុ៤៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្នល់ចែក ឃុំកៀនសង្កែ ស្រុក-សូទ្រនិគម មុខរបរ នាយករងផ្នែក នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី៩ ឈ្មោះ ទេព សំណាង ភេទប្រុស អាយុ២៧ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ នាយករងផ្នែក នៃ អ ធិ ការ ដ្ឋាន ន គរ បាល ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី១០ ឈ្មោះ ទុយ អ៊ឹង ភេទប្រុស អាយុ៤៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិផ្សារកំពង់ឃ្លាំង ឃុំកំពង់ឃ្លាំង ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ នាយរង ប៉ុស្តិ៍ ន គរ បាល រដ្ឋ បាលឃុំកំពង់ឃ្លាំង ស្រុកសូទ្រនិគម ។ អ្នកទី១១-ឈ្មោះ គង់ សុហេង ភេទប្រុស អាយុ២៥ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិស្ពានត្នោត២ ឃុំស្ពានត្នោត ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ មន្ត្រី ប៉ុ ស្តិ៍ ន គរ បាល រដ្ឋ បាលឃុំកំពង់ឃ្លាំង ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី១២-ឈ្មោះ ព្រុច គឹមសាន ភេទប្រុស អាយុ២៥ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុក-សូទ្រនិគម មុខរបរ ជាងជួសជុលម៉ូតូ។ អ្នកទី១៣-ឈ្មោះ ទូន សារ៉ែម ភេទប្រុស អាយុ៣៧ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុក-សូទ្រនិគម មុខរបរ អ្នកដឹកទឹកលក់។ អ្នកទី១៤-ឈ្មោះ ថន យាដា ភេទស្រី អាយុ៣០ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ នៅផ្ទះ។ អ្នកទី១៥-ឈ្មោះ ម៉ប់ សុធា ភេទស្រី អាយុ៥៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ នៅផ្ទះ។ អ្នកទី១៦-ឈ្មោះ ស៊ូ រ៉ាយុទ្ធ ភេទប្រុស អាយុ៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម។ អ្នកទី១៧-ឈ្មោះ ប៉ោះ ខូ ភេទស្រី អាយុ៨២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្របែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ នៅផ្ទះ។ អ្នកទី១៨-ឈ្មោះ ងួន សុភ័ក្រ្ភ ភេទស្រី អាយុ៤១ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិដំដែកផ្សារ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ អ្នកលក់សំបុត្ររថយន្តក្រុង មុខផ្សារដំដែក។ អ្នកទី១៩-ឈ្មោះ ពៅ ស៊ាន ភេទប្រុស អាយុ៤៤ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិខ្ចាស់ ឃុំខ្ចាស់ ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ ប្រជាការពារ។ អ្នកទី២០-ឈ្មោះ សែត វ៉ាន់រីកា ភេទស្រី អាយុ២៤ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកំពង់ក្ដី ឃុំកំពង់ក្ដី ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ ម្ចាស់ហាងអ៊ុតសក់។ អ្នកទី២១-ឈ្មោះ ជីត ផារី ភេទស្រី អាយុ២៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិខ្នារ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប មុខរបរ នៅផ្ទះ។ អ្នកទី២២-ឈ្មោះ រួត បូរ៉ា ភេទប្រុស អាយុ៣៥ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិស្រង៉ែ សង្កាត់ស្រង៉ែ ក្រុងសៀមរាប មកពីស្រុកជ្រៃធំ ខេត្តកណ្ដាល កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ មុខរបរ អ្នកដឹកជញ្ជូន ម្ហូបអាហារនៅស្រុកជ្រៃធំ ខេត្តកណ្តាល។ អ្នកទី២៣-ឈ្មោះ ជុំ ស្រីនាង ភេទស្រី អាយុ៣០ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្រាច ឃុំកំពង់ក្ដី ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ អ្នករត់តុនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក រ ណី ទី១ ដល់ទី២០ គឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយឈ្មោះ អ៊ូ សេង ឈ្មោះ ឃៀន សុឃី និងឈ្មោះ ភន់ សុភា ដែល វិ ជ្ជ មា ន ជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដែល ក រ ណី នេះ ជា ក រ ណី ឆ្ល ង ក្នុងសហគមន៍ ហើយក្រុមការងារពុំទាន់សន្និដ្ឋានកំណត់ មុ ខ សញ្ញា ពី ប្រ ភ ព ច ម្លង នៅឡើយ។ ចំពោះ ក រ ណី ទី២១ និង ទី២២ គឺជា ក រ ណី ស ង្ស័យ ហើយក្រុមគ្រូ ពេ ទ្យ បានយកសំ ណាក វិ ភាគ ទទួលបានលទ្ធផល វិ ជ្ជ មា ន ជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ និង ករ ណី ទី២៣ ក្រុមការងារកំពុង ស្រាវ ជ្រាវ រក ប្រ ភព។
មកទល់ពេលនេះ ខេត្តសៀមរាប មានអ្នក វិ ជ្ជ មា ន ជំ ងឺ កូ វី ដ-១៩ ចំនួន១៥៩នាក់ បាន ព្យា បា ល ជា សះ- ស្បើ យ ចំនួន៨០នាក់ ស្លាប់២នាក់ និង៧៧នាក់ កំពុងសម្រា ក ព្យា បា ល នៅមន្ទីរ ពេ ទ្យ បង្អែកខេត្តសៀមរាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​