ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

Category: ប​ច្ចេកវិទ្យា

អស្ចារ្យណាស់! កូនខ្មែរមួយរូបរៀនថ្នាក់ទី10មានសម្ថតភាពអាចផលិត…..

...

Google ត្រូវតុលាការអាមេរិកចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អំណាចនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ និងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់

(អាមេរិក)៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក...

Facebook ឆ្លើយតបទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី! Facebookគំរាម​បិទ​មិនឲ្យ​​ចែកចាយ​​ព័ត៌មាន បើសិន​​អូស្ត្រាលី​ធ្វើច្បាប់ ​តម្រូវឲ្យ​បង់ប្រាក់​ទៅ​​បណ្តាញ​​ព័ត៌មាន​

សង្រ្គាមពាក្យសំដីកំពុងតែកើតមាន រវាង​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី...